01.10.2020

Zmiana w kierownictwie Martin Braun-Gruppe


Przyszła struktura i obsada kierownictwa grupy Martin Braun.

Po ponad 34 latach pracy w Grupie Oetker dr Thomas Beer przejdzie 31 października 2020 r. na zasłużoną emeryturę. Grupa Martin Braun pragnie wyraźnie podziękować dr Beerowi. W ciągu 29 lat odegrał decydującą i przede wszystkim bardzo udaną rolę w kształtowaniu grupy Martin Braun i lokalizacji w Hanowerze.

Obecny "Zarząd" z dniem 1 września 2020 roku zostanie przemianowany na "Zarząd" Grupy Martin Braun i będzie pracował w zmienionym składzie. Ponadto nastąpi ekspansja połączona z odpowiednim podziałem obowiązków w ramach kierownictwa.
Zmiana ta jest konieczna, ponieważ w ciągu ostatnich 15 lat Grupa Martin Braun bardzo się rozwinęła, a w tym samym czasie rynki znacznie się zmieniły:
Dr Detlev Krüger, dotychczasowy Rzecznik Zarządu, zostaje mianowany Prezesem i Dyrektorem Generalnym (CEO) Zarządu Grupy Martin Braun. Tak jak dotychczas, jest odpowiedzialny za strategię marketingu i sprzedaży, strategiczny rozwój korporacyjny, w tym fuzje i przejęcia oraz DTO, a także komunikację korporacyjną i zgodność z przepisami. Ponadto, w przyszłości będzie odpowiedzialny za Human Resources & Organization na poziomie Grupy. Ponadto dr Krüger pozostanie prezesem zarządu Poland Gida, spółki joint venture Grupy Martin Braun w Turcji, i nadal będzie odpowiedzialny za dział Azji i Pacyfiku we wszystkich liniach produktowych. W roli prezesa dr Krüger będzie kierował Zarządem i koordynował jego pracę.
Franky De Grave, dotychczasowy Co-CEO Działu Mrożonych Wypieków Grupy Martin Braun, zostanie nowo powołany do Zarządu Grupy Martin Braun jako Dyrektor Finansowy (CFO). W tej roli zastąpi on dotychczasowe obowiązki zawodowe dr Beera: Finanse i Controlling, IT, Zarządzanie jakością, Produkcja i logistyka, Zakupy. De Grave wnosi do swoich nowych obowiązków wiele lat rozległej wiedzy z poprzednich stanowisk w różnych branżach. Już dziś w znacznym stopniu odpowiada za te specjalistyczne obszary w ramach jednostki Frozen grupy Martin Braun i dlatego w swoich nowych obowiązkach może korzystać z szerokiego doświadczenia.
Reto Huber i Christian Tomasch zostali również powołani do zarządu grupy Martin Braun. Jako dyrektor operacyjny (COO) Bakery Ingredients Division, Huber będzie odpowiedzialny za krajowe jednostki Ingredients Division grupy Martin Braun. Tomasch będzie odpowiedzialny za jednostki krajowe działu mrożonek Grupy Martin Braun jako dyrektor operacyjny (COO) Frozen Bakery Division. Obaj od wielu lat z powodzeniem pracują w grupie Martin Braun i są już w znacznym stopniu zakotwiczeni w swoich przyszłych obszarach odpowiedzialności, dzięki czemu wnoszą ze sobą szeroki zakres wiedzy i wieloletnie doświadczenie. 
W tym podziale wszyscy czterej panowie będą w przyszłości wspólnie odpowiadać za działalność grupy Martin Braun. Ogólnie rzecz biorąc, zmieniona struktura zarządzania jest wyraźnym sygnałem, że Grupa Martin Braun chce jeszcze bardziej zjednoczyć się ponad granicami państw i działów, aby być jeszcze lepiej przygotowaną na wyzwania stawiane przez rynki. Ponadto, międzynarodowa orientacja kierownictwa jest wyraźnym zobowiązaniem do internacjonalizacji i lokalizacji zagranicznych. Jest to jednocześnie jasny sygnał dla niemieckich lokalizacji, ponieważ zarząd będzie miał swoją siedzibę w Hanowerze i stamtąd będzie w sposób decydujący kierował działalnością. Przyszłościowa orientacja zarządu to wyraźne zaangażowanie w dalszy wzrost organiczny i oparty na przejęciach.

Martin Braun-Gruppe, Postfach 91 13 21, 30433 Hannover
www.martinbraungruppe.com, info@martinbraun.de